Kindercoach Beeldend

Beeldend coachen is een ervaringsgerichte vorm van coaching waarbij beeldende materialen worden ingezet zoals (kleur-) potloden, krijt, verf en klei. 

Het kind krijgt inzicht in zichzelf en wordt zich bewust van zijn/haar handelen. Dat kan de wijze waarop hij/zij naar dingen kijkt beïnvloeden en daarmee ook invloed hebben op de keuzes die hij/zij maakt.

Afgestemd op de hulpvraag, levensfase en draagkracht, zet ik oefeningen in met beeldende materialen. Werkend met je handen kom je los van je denken en maak je contact met een diepere gevoelslaag in jezelf.

Alleen al scheppend bezig zijn, kan helend werken.

Het kind krijgt de ruimte en alles mag er zijn. Problemen worden onderzocht, ervaren en zichtbaar gemaakt en daarmee helder en bespreekbaar.

Voor kinderen is het vaak makkelijker om gevoelens en gedachten beeldend te verwoorden.

Hulp bij:

 • Scheiding van ouders

 • Pesten

 • Onzekerheid en faalangst

 • Verwerken en omgaan met vervelende ervaringen

 • Grip krijgen op nare gedachten en gevoelens

 • adha en add

 • perfectionisme

 • dyslexie

 • autisme


Verloop van het traject:

De start is een gesprek met het kind en de ouders/verzorgers. Na aanleiding van dat gesprek wordt de hulpvraag geformuleerd en maken we afspraken over het te volgen traject.
Het opbouwen van vertrouwen is de basis van waaruit we werken. Het kind krijgt beeldende opdrachten en werkt met verschillende materialen.

Het doel is;

 • Het ontdekken wat het kind zich mee bezighoudt,

 • hoe het over zichzelf denkt,

 • naar zichzelf kijkt,

 • hoe het de eigen situatie beleeft

Door de begeleiding vergroot het kind de vaardigheden om zich te uiten en ontwikkelt daardoor meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.

valerie